Η μελέτη εστιάζει στην παρουσία ενός μεγάλου αριθμού Ρωμαίων και Ιταλιωτών σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου, τους οποίους μια σειρά ιστορικών συγκυριών και οικονομικών εξελίξεων οδήγησαν από τον 3ο αι. π.Χ. να αναζητήσουν κερδοφόρες ευκαιρίες εκτός της Ιταλικής χερσονήσου, σε μία έκταση από την Ιβηρική χερσόνησο ως τη Μικρά Ασία κι από τον Ρήνο και τον Δούναβη ως τη Βόρειο Αφρική.