Καθαρισμός
Χρονολογία Όνομα Τόπος Μαρτυρίας Τόπος Καταγωγής
Σχετικά με τη βάση δεδομένων

Ο τόπος καταγωγής που εμφανίζεται δίπλα στα ονόματα των προσώπων είναι αυτός που αναφέρεται στην πηγή. Αν η πληροφορία αυτή στην πρωτογενή πηγή απουσιάζει, στο πεδίο “Τόπος Καταγωγής/Place of origin” εισάγεται η καταγωγή που με βεβαιότητα ή με βάση ορισμένα κριτήρια συνάγεται από τη μαρτυρία ή από περαιτέρω στοιχεία. Όταν η καταγωγή ενός προσώπου δεν είναι βέβαιη, συνοδεύεται από ερωτηματικό (?).

Οι εκδοχές των τοπωνυμίων στο πεδίο “Τόπος Καταγωγής/Place of origin” είναι όπως αυτά εμφανίζονται στο M.H. Hansen, Th. H. Nielsen, An Inventory of Archaic and Classical Poleis, An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation (Oxford-New York 2004).
Ας σημειωθεί ότι «Ῥωμαῖος» μπορεί να σημαίνει ένα πρόσωπο με καταγωγή από τη Ρώμη ή έναν Ρωμαίο πολίτη με καταγωγή από κάποια περιοχή της Ιταλίας (όχι Ρωμαίο πολίτη με καταγωγή από την Ανατολή). Στις επιγραφές ωστόσο άτομα με ελληνικό όνομα και πατρώνυμο μπορεί να αναφέρονται ως «Ῥωμαῖος» προκειμένου να δηλωθεί η καταγωγή τους από την Ιταλία είτε πρόκειται για Ιταλιώτες από τη Μεγάλη Ελλάδα είτε για κατόχους της ρωμαϊκής πολιτείας που δεν αναφέρουν το πλήρες ρωμαϊκό τους όνομα.

Επίσης,
Roman / Ῥωμαῖος: προσδιορίζει πρόσωπα που αναφέρονται με τον τρόπο αυτό στην πρωτογενή πηγή.
(Roman): προσδιορίζει πρόσωπα που έμμεσα ταυτίζονται ως Ρωμαίοι, αλλά αυτό δεν αναφέρεται εκπεφρασμένα στην πηγή.
Roman ?: προσδιορίζει πρόσωπα που πιθανώς, αλλά όχι με βεβαιότητα ταυτίζονται ως Ρωμαίοι.

Προβληματική είναι η περίπτωση προσώπων που φέρουν το εθνικό Ἡρακλεώτης που μπορεί να συνδεθεί με διάφορες πόλεις που ονομάζονται Ἡράκλεια. Εδώ συμπεριλαμβάνονται μόνο οι περιπτώσεις εκείνες που μπορούν με σχετική ασφάλεια να αποδοθούν στην Herakleia / Heraclea / Ἡράκλεια (Lucania).

Συντελεστές

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Σοφία Ζουμπάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικοί συνεργάτες: Στυλιανή Μενδώνη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ και
Κωνσταντίνος Ανδρέας Λιαπάτης, μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας